Hvorfor Sorggruppen?

Umiddelbart kan det være en ubehagelig tanke at skulle tale om svære personlige forhold i en gruppe. Men erfaringen viser, at mennesker som mister deres ståsted, når alvorlige tab forandrer deres tilværelse, hurtigere genvinder mening og tillid til livet sammen med andre mennesker i samme situation.

Vi taler varmt for behandling i sorggruppe, hvor vi har 14 års erfaring med at hjælpe mennesker til igen at få en meningsfuld tilværelse og til at få livsglæden tilbage.

Gruppefordelen frem for samtaler alene med psykolog er, at selv om livshistorien og tabet er forskelligt, vil følelserne efter et stort tab være de samme.

Klienterne kan mange gange inspirere hinanden og opdage, at de ikke er alene med problemerne.

Og det giver håb at se andre komme videre i livet.

Sorggruppen mødes en gang ugentlig og sætter ord på de svære følelser

I vores sorggruppe arbejder hver klient med sit problem en gang ugentlig i gruppen. Ved at deltage får personen redskaber til at gennemleve sorgens følelser og se det forandrede liv i øjnene.

Der sættes ord på de svære følelser over at have mistet noget kært og dyrebart. Processen er at adskille sig fra det mistede for igen at kunne sige goddag til et nyt forandret liv.

Find hjælp i Sorggruppen

Psykolog og psykoterapeut MPF leder terapeutisk sorggruppe

Gruppeterapi

Sorggruppen mødes i Lyngby

Tr%E6

Onsdage kl 16:30